ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆಯಿದ್ದರೆ ನಿಮನ್ನ ತಡೆಯುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Featured-Article

ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ರೇಖೆಗಳು ಅವನ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ, ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ರೇಖೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಗುರುತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 4 ಗೆರೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾದ ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೇಖೆಗಳು, ಅದೃಷ್ಟವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.