ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ! ಬರಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ!

Featured-Article

ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನ ಮಾಡುವ ಅದ್ಬುತವಾದ ಉಪಾಯ ಇದು. ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 11 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಲವಂಗ, ಕರ್ಪೂರ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಪೌರ್ಣಮಿ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಪಿರೇಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.

ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಈ ಲವಂಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಃ ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಲವಂಗವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕರ್ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಸೇಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..! ಬರಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ..!ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನ ಮಾಡುವ ಅದ್ಬುತವಾದ ಉಪಾಯ ಇದು. ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 11 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಲವಂಗ, ಕರ್ಪೂರ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಪೌರ್ಣಮಿ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಪಿರೇಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.

ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಈ ಲವಂಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಃ ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಲವಂಗವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕರ್ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಸೇಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *