ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ನಿಮಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Featured-Article

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ.ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಅದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುವುದು.ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ.ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಇಡಿಯದೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ.

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು) ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ದೈವಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು 9916788844call.ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿತರಂಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯೋಗ, ವಿವಾಹಯೋಗ,ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ.

ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ. ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಣಕಾಸು, ಪ್ರೇ ಮ ವಿಚಾರ, ದಾಂಪತ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತೃಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯರ ಕಲಹ, ಅಥವಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ . 9916788844call/ whatsapp

ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ನಿಮಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ.ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಅದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುವುದು.ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ.ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಇಡಿಯದೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ.

ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ನಿಮಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ…ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ.ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಅದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುವುದು.ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ.ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಇಡಿಯದೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ.

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು) ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ದೈವಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು 9916788844call.ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿತರಂಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯೋಗ, ವಿವಾಹಯೋಗ,ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ.

ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ. ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಣಕಾಸು, ಪ್ರೇ ಮ ವಿಚಾರ, ದಾಂಪತ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತೃಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯರ ಕಲಹ, ಅಥವಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ . 9916788844call/ whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.