ಮಾರ್ಚ್ 1 ಬುಧವಾರದಿಂದ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ 1 ತಿಂಗಳು!

ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಧವಾರ.ಬುಧವಾರದಿಂದ ಈ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆಯ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕುಬೇರ ಯೋಗವು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. (ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು) ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ […]

Continue Reading